Foto: David Bicho

IAES ingår i International Society of Surgery ISS/SIC och utnämningen skedde i samband med the International Surgical Week i Wien tidigare i höstas.

Jan Zedenius är professor i kirurgi med särskild inriktning mot endokrinkirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet. Han är forskargruppsledare för gruppen Endokrin kirurgi och hans forskningsområde omfattar cancer i sköldkörteln.