Andreas Edsfeldt tog emot en symbolisk anslagscheck från Prins Daniel, hedersledamot i Hjärt-lungfondens styrelse och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden den 20 oktober. Foto Kristian Pohl

Andreas Edsfeldt tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt–lungfonden för sin patientnära forskning om åderförkalkning vid typ 2-diabetes. Målet med forskningen är att hitta nya behandlingar som förhindrar hjärtinfarkt och stroke för personer som lever med typ 2-diabetes.

– Min hypotes är att personer med typ 2-diabetes har en nedsatt förmåga att reparera kärlväggen vilket gör att de har en högre risk att drabbas av komplikationer orsakade av åderförkalkning, som hjärtinfarkt och stroke, säger Andreas Edsfeldt i ett pressmeddelande från Hjärt–lungfonden.

Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare delas ut av Hjärt–lungfonden, där Prins Daniel är hedersordförande.