Foto: Göteborgs universitet

Johan Lönnbro får priset för att han »i banbrytande och finurligt utformade studier påvisar svagheten med att okritiskt förlita sig på frekvent använda standardiserade skattningsverktyg vid läkemedelsgenomgångar och dokumenterar nyttan av kollegiala och resonerande praktiska utbildningar i rationell farmakoterapi och förskrivningspraxis för unga läkare«. 

Det är första gången som priset på 50 000 kronor delas ut till den bästa avhandlingen i klinisk farmakologi försvarad vid ett svenskt lärosäte under de senaste två åren. Folke Sjöqvists pris belönar nyskapande forskning, som är relevant för ämnet klinisk farmakologi och främjar dess utveckling som akademisk och klinisk disciplin genom tvärdisciplinära samarbeten. Priset är instiftat av Stiftelsen för Klinisk farmakologi och farmakoterapi.