Foto: Privat

Sara Alkner ingår i en forskargrupp vid Lunds universitet som studerar behandlingsmetoder för patienter med bröstcancer.

– För att ge bröstcancerpatienter bästa möjliga vård och undvika överbehandling är det av stor vikt att behandlingen är individuellt anpassad. Med hjälp av befintliga metoder kombinerat med nya tekniker arbetar vi för att identifiera de faktorer som avgör vilken typ av behandling som krävs för varje enskild patient och bistå kliniker i att välja bästa metod, säger Sara Alkner, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, sektion onkologi, systemisk strålterapi, Lunds universitet.

Svenska läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga ansökan belönar och uppmärksammar god medicinsk forskning som är av klinisk nytta.