Ola Björgell tar emot Håkan Mogrens pris i medicin av Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Rickard Kilström

Ola Björgell uppmärksammas för sitt abete med att kompetensutveckla hälso- och sjukvårdsanställda i patientbemötande och har också byggt upp en verksamhet för att stärka sjukvårdens arbete med mänskliga rättigheter.

– När mötet med patienten inte ges tillräckligt utrymme är det inte bara ett problem för patienten, utan för hela systemet. Patienten kanske inte berättar det som är viktigast eller svårast att säga, eller inte känner tillit till oss. Det kan leda till onödiga besök, kostsamma utredningar och i värsta fall fel diagnos, säger Ola Björgell i ett pressmeddelande från Håkan Mogrens stiftelse, som delar ut priset.

– För att vara patient i dag behöver du vara ganska stark, eller omgiven av vänner och anhöriga som ser till att dina mänskliga rättigheter tillgodoses. Så får det inte vara. Att vi läkare ges förutsättningar att stanna upp och lyssna på dem vi möter, och själva prioriterar det, är avgörande för en framgångsrik hälso- och sjukvård, säger Ola Björgell.

Ur motiveringen: »Ola Björgell är genuint intresserad av patientens situation utan förutbestämda uppfattningar och skapar genom samtal en trygg och lugn miljö i undersökningssituationen, samtidigt som yngre kollegor och medarbetare inkluderas i lärandet.«

Håkan Mogrens pris i medicin delas ut årligen i samarbete med Karolinska institutet. Priset ska gå till en aktiv kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt. Prissumman, 250 000 kronor, är personlig.