Foto: Region Skåne

Igor Zindovic är biträdande överläkare inom toraxkirurgi vid Skånes universitetssjukhus och docent i toraxkirurgi vid Lunds universitet. I sin forskning försöker han hitta behandlingsformer för att minska allvarliga komplikationer hos patienter som överlever aortadissektion. Igor Zindovic får priset »för att han på ett förtjänstfullt och framgångsrikt sätt på kort tid byggt upp en framgångsrik forskning, inklusive fostrande av nästa generations forskare, kring aortadissektioners behandling«.

– Överlevnaden i sjukdomen aortadissektion har ökat de senaste 20 åren, men andelen patienter som får hjärnskador antingen av insjuknandet eller operationen ligger kvar på samma nivå som tidigare, runt 20 till 30 procent, säger Igor Zindovic i ett pressmeddelande från Region Skåne.

– En av hypoteserna vi arbetar med är att en betydande del av hjärnskadorna beror på luftbubblor som transporteras till hjärnan i samband med operationen. Nu studerar vi om detta kan minska om man byter ut luften i operationssåret mot koldioxid som bättre löser sig i blodet, säger han.