Foto: Ulf Sirborn/Karolinska institutet

Susanna Brauner belönas för sin »framgångsrika forskning där hon i hög självständighet nått internationellt genomslag genom excellenta publikationer«, och särskilt uppmärksammas hennes bidrag till förståelse av autoimmuna mekanismer vid myasthenia gravis.

I ett pressmeddelande kommenterar Susanna Brauner priset: 

– Det är otroligt roligt och hedrande att bli tilldelad Bjarne Ahlströms pris för neurologisk sjukdom. Myasthenia gravis är en ovanlig sjukdom och tyvärr är det mycket vi i dag inte förstår, alltifrån uppkomstmekanismer till hur vi bäst behandlar patienterna. Priset kommer att hjälpa mig och mitt forskarteam att fortsätta arbeta för att bättre förstå både varför sjukdomen uppstår och hur vi bäst hjälper personer med sjukdomen.

Bjarne Ahlströms minnesfonds pris delas i år ut för tredje gången och är på 1 000 000 kronor fördelat på ett individuellt pris på 50 000 kronor och ett forskningsanslag på 950 000 kronor.