AT-läkare Ellinor Färg (till vänster) delar ut »kryckan« till ST-läkare Karin Gerdås.

Priset delas ut av AT-läkarna för att »hylla den eller de personer som vi tycker har bidragit på ett särskilt positivt sätt i vår utbildningstjänst genom stöttning, handledning och pedagogiska insatser«.

Motiveringen till Karin Gerdås lyder: »För en ovärderlig insats för oss AT-läkare i form av stöd och handledning. Bidrar med värme, engagemang, gedigen kunskap och humor. Förmedlar ett lugn på akuten och missar aldrig en chans att handleda. Finns alltid nära till hands om man behöver hjälp eller stöd. Omtänksam, lyhörd och tvekar aldrig på att fråga oss hur vi mår. Hon ser verkligen alla i sin omgivning. Är duktig på att ge feedback och framför allt på att ge beröm. Har en unik förmåga att förmedla trygghet samtidigt som hon utmanar oss i att lita på vår egen bedömning. Alltid guld värt att ha Karin som jour på akuten. Tar även med godis i svåra stunder, icke att förglömma!«