Foto: Anders Magnusson

En förkortad version av motiveringen lyder: »Maria har sedan 35 år arbetat inom uroradiologin. Vid sidan av den uroradiologiska diagnostiken har hon visat stort intresse för intervention inom urinvägarna och då i synnerhet datortomografiskt vägledd intervention. Sedan 15 år har hon haft det övergripande ansvaret för administration och planering av ett växande antal njurtumörablationer. Maria har tillsammans med kollegor behandlat närmare 1 000 njurtumörer. Ablationsverksamheten har hittills lett till en avhandling, flera projektarbeten, ett antal artiklar, föredrag och föreläsningar.

Vid sidan av det kliniska arbetet, forskning och utveckling har Maria ägnat mycket tid åt pedagogiken. Marias pedagogiska insatser har gjort att hon tilldelats Uppsala universitets pedagogiska pris och senare utnämnts till excellent lärare. Maria har arrangerat ett stort antal SK-kurser inom uroradiologi och sedan starten 2015 har hon deltagit som lärare, men också i planeringen, vid samtliga SURF-veckor som arrangerats i Storhogna.«