Anna Klanger, Emil Sundberg, Kuba Rose och Niclas Sandström. Foto: Privat

Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel och bästa projektarbete tilldelas Emil Sundberg, AT-läkare, Uppsala, för artikeln »COVID-19 seroprevalence and clinical picture in Swedish pediatric oncology and hematology patients« respektive Niclas Sandström, termin 11, Umeå, för projektarbetet »Differences in socioeconomic status and lifestyle between people with different cancer types«.

Debattpriset Röst tilldelas Kuba Rose, AT-läkare, Stockholm, som skrev debattartikeln »I vems intresse driver Capio sjukvård i Sverige?«, som publicerades i Läkartidningen i augusti förra året. 

Etikpriset Columna tilldelas Anna Klanger, termin 9, Örebro, för att hon »under klinisk praktik föredömigt värnat om den enskilde patientens autonomi«.