Lisette Bångman belönas av Svensk förening för allmänmedicin och Distriktsläkarföreningen i Jämtland Härjedalen. Foto: Johan Svärd

Motiveringen lyder:

»Jag jobbar nära en fin distriktsläkare som har förmågan att väga ihop vetenskap med erfarenhet och människokännedom. Hon har alltid tid att lyssna och referera till en egen liknande anekdot att dra lärdom av. Med charm och samtal på rätt nivå plockar hon fram det potentiellt allvarliga sjukdomsuttrycket ur det så ofta mångfasetterade livet. Hon heter Lisette Bångman och jag är så glad att jag fått lära känna henne.«