Titeln på avhandlingen är »Colon cancer, prognosis after surgery: What are the risks of recurrent disease, and how do we find those at risk?«, och doktorandstudierna utgår från Uppsala universitet. Motiveringen till priset lyder: »Med ett brett anslag har Erik Osterman och medarbetare tagit sig an en av de viktigaste frågeställningarna i behandlingen av folksjukdomen tjocktarmscancer, nämligen vem som gagnas av och vem som inte gagnas av tilläggsbehandling efter kirurgi. Avhandlingen har sitt fokus i det som är den moderna onkologins kärna – rätt behandling till rätt patient!«.

Utdelningen skedde i samverkan med Amgen AB.

Årets Bengt Glimelius-hedersföreläsning hölls samma dag av professor Julien Taieb vid Sorbonne Universitet, Paris, med titeln Gold standard and future perspectives of adjuvant therapy in early stage colon cancer.