Foto: Region Västerbotten

I nomineringen, skriven av en ST-läkare, står bland annat: »I effektiviseringens tidevarv med ständiga krav på att springa allt fortare är det vanligt att utbildning väljs bort till fördel för produktion. Trots denna trend och oavsett tidsbrist premierar Alexis att handleda sina yngre kollegor.«

– AT-tjänstgöringen är jätteviktig, vi kan inte få en fungerande sjukvård utan den, så jag känner mig jätteglad över utmärkelsen, säger Alexis Kourtopoulos i ett pressmeddelande från Region Västerbotten.

Handledarpriset delas ut för att uppmärksamma den professionella läkarhandledning som finns i Skellefteåområdet. Inför ceremonin har AT- och ST-läkare fritt nominerat kandidater till utmärkelsen. Vinnaren utses av studierektorerna för AT- och ST-utbildningen i samråd med Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Priset består av blommor, diplom och ett presentkort.