Mia Johansson, distriktsläkare och medicinsk ledningsansvarig läkare på Skiftinge vårdcentral.

Motiveringen för utmärkelsen lyder: »Vårdcentralen tilldelas priset då man, trots ett utsatt socioekonomiskt läge och tidvis utmanande bemanningssituation, idogt har fortsatt att arbeta med kontinuiteten i centrum. Man har kommit långt i arbetet med listning på läkare och ’Skiftingemodellen’ har inspirerat många andra vårdcentraler till att komma igång med sitt eget listningsarbete. Vårdcentralen har utvecklat ett framgångsrikt teamarbete som resulterat i ökad kontinuitet, nöjdare patienter och förbättrad arbetsmiljö för alla personalkategorier. Teamarbetet ger också möjlighet till medicinskt lärande och erfarenhetsutbyte i vardagsarbetet. Vi ser Skiftinge vårdcentral som ett sant föredöme och en inspirationskälla för primärvården i Sörmland! En vårdcentral att vara stolt över.«