Pouria Farsani, Julia Gropp och Mary Stenvall. Foto: Johan Adelgren

Läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, har utsett Mary Stenvall (AT-läkare) och Pouria Farsani (VO internmedicin Södersjukhuset) under kursen vt21/ht21 och Julia Gropp (VO akutmedicin Södersjukhuset) under kursen ht21/vt22 till bästa handledare. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset den 16 december 2022. Kursen i klinisk medicin är den längsta kursen under läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av termin 5 och 6.