Catharina Ingvarsson-Persson, Thomas Lindgren och Anna Avander.
Foto: Hanna Lindvert, Anna Möllsten och Martin Fredriksson

Svensk förening för allmänmedicins (SFAM) lokala förening i region Västerbotten har tillsammans med ST-läkarna i allmänmedicin i Umeå och Skellefteå samt södra Lappland delat ut ett hedersomnämnande till studierektorerna för specialistutbildning i allmänmedicin i Västerbotten. 

De uppmärksammade är:

Anna Avander, ST-studierektor i Skellefteå, Catharina Ingvarsson-Persson, ST-studierektor i södra Lappland och Thomas Lindgren, ST-studierektor i Umeå.

Motiveringen löd: »Våra studierektorer gör en stor insats för ST-läkarnas utbildning och handledning. De står alltid på ST-läkarens sida, stöttar och peppar, och tar strid för den enskilde ST-läkaren. Studierektorerna i regionen är lätta att nå, de svarar i telefon, via mail och ställer upp på fysiska möten om det önskas. Det är en trygghet som ST-läkare att ha engagerade studierektorer. Livet som utbildningsläkare kan vara rätt tufft ibland och då är det så skönt att ha någon oberoende att bolla med, någon som inte samtidigt ska bedöma ens insats som läkare. Ett viktigt komplement vid sidan om handledaren.«