Foto: Gun Wiberg

Nomineringen löd: »för hennes inspirerande kompetens teoretiskt och praktiskt, för hennes förmåga att alltid ha patientens bästa på kort och lång sikt i fokus, för tydlig handledning, för hennes förmåga att lyfta andra kollegor, väga sina ord och vara ödmjuk men samtidigt inte tumma på det hon står för.«