Pristagaren Mariam Lopéz Millán gratuleras av AT-läkare och AT-rådsrepresentant Anton Werin (t h om henne) samt AT-studierektorerna Johan Tengroth (längst t v) och Richard Zeijlon (längst t h). Foto: Karolina Larsson

Mariam López Millán är verksam på akuten på Östra Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Motiveringen löd: »Alltid uppmuntrande, stöttande och närvarande. Mariam är undervisningsinriktad i både medicinsk kompetens och professionell utveckling. En riktig pärla! Alltid glad med ett stort leende på läpparna. Utstrålar en värme som får en att känna sig välkommen och trygg. Ger pedagogiska svar på alla frågor. Stöttar oss alltid och undersöker patienter när vi frågar. Mariam visar sig alltid behjälplig och har vid flera tillfällen stannat kvar övertid för att hjälpa underläkare. Med Mariams hjälp och feedback blir våra steg till färdiga läkare mycket lättare, och resan blir roligare.«

Priset utgörs av äran, diplom och blommor. Priset delades ut den 6 februari under uppmärksammade former inför handledarnas kollegor.