Claes Bothin tillsammans med Flyg- och dykmedicinska föreningens ordförande Håkan Sköldefors (tv) och styrelsemedlem Olle Sandelin (th). Foto: Hans Örnhagen

Claes Bothin tilldelades stipendiet i samband med föreningens årliga vetenskapliga möte, Scientia et valebat (Vetenskap och styrka). Motiveringen löd: »För förtjänstfullt arbete med Scientia et Valebat«. Claes Bothin, med dr och specialist i allmänmedicin, har under de senaste åtta åren arrangerat årliga konferenser med tema flyg- och dykerimedicin.