Steffen Bové vid utdelningsceremonin.

Utmärkelsen delades ut för första gången och urvalskriterierna var, förutom att det skulle ges till en allmänläkare som medverkar praktiskt i läkarnas grundutbildning: »Goda allmänmedicinska kunskaper, eftersträva tillgänglighet och kontinuitet i arbetet, ge prov på medmänsklig hållning och betona patientens egen berättelse«.

Urvalsgruppen bestod av medlemmar från Universitet och Regionen.