Isak Sundberg, Johannes Thorman, Emma Claesdotter-Knutsson, Johan Sahlsten Schölin och Beatrice L’Estrade Ehrström. Foto: Privat

De fem stipendiaterna är:

Emma Claesdotter-Knutsson, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Region Skåne samt docent vid Lunds universitet, ska auskultera vid Departement of Neuroscience and Behaviour i São Paolo, Brasilien, för att studera hur man där använder psykedelika i behandlingen av vuxna och tonåriga patienter med depression som inte svarat på annan behandling eller med ätstörning.

Beatrice L’Estrade Ehrström, ST-läkare vid Norra Stockholms Psykiatri, ska besöka den psykiatriska kliniken vid Dronning Ingrids sjukhus i Nuuk, Grönland, för att få kunskap om organisatoriskt samarbete som gäller akutpsykiatri och suicidprevention i en miljö som karaktäriseras av accelererande utmaningar på grund av klimatförändringar och sociala omställningar.

Johan Sahlsten Schölin, överläkare vid psykoskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ska besöka King’s College i London, Storbritannien, för att få en inblick i hur man där arbetar med differentialdiagnostik vid psykos och säker och patientcentrerad tvångsvård, hur man hanterar kulturella skillnader samt hur man arbetar med utbildning. 

Isak Sundberg, överläkare vid psykiatrimottagningen för unga vuxna, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ska besöka Mood Disorders Psychopharmacology Unit, University of Toronto, Kanada, för att studera hur man bäst individanpassar behandling vid bipolär sjukdom och hur man integrerar forskningsresultat i klinisk verksamhet. 

Johannes Thorman, ST-läkare i vuxenpsykiatri i Malmö, kommer att besöka Johns Hopkins universitetssjukhus i Baltimore, USA, där man använder The Perspectives of Psychiatry, en pluralistisk metod för psykiatrisk diagnostik och behandling som innefattar fyra perspektiv: sjukdom, personlighet, beteende och livshistoria.

Cullbergstipendiet är uppkallat efter initiativtagaren professor Johan Cullberg, som som gick bort förra året. Stipendiet finansieras av Natur & Kultur och delas ut i samarbete med Svenska psykiatriska föreningen.