AT-rosen delas årligen ut till den person som utmärkt sig gällande stöd och handledning åt AT- och BT-läkarna. 

Philip Göstasson. Foto: Christopher Runegrund

Motiveringen lyder: »Med ett stort engagemang och intresse för AT-läkaren tar sig Philip alltid tid för att handleda och utbilda, trots ett högt tryck på akuten. Genom att entusiastiskt svara på frågor och vara lyhörd för den enskilda personens behov, bidrar han till en god stämning i kollegiet. Philip upplevs som en handledare som individualiserar utbildningen efter behov och låter AT-läkaren utmanas under placeringen, vilket är mycket uppskattat.«