Foto: Magnus Laupa

Birgitta Lytsy undervisar sedan sedan 15 år tillbaka läkarstudenter vid Uppsala universitet i ämnet hygien och smittspridning och uppmärksammas för »att hon med sin aldrig sinande entusiasm, nyfikenhet och uppfinningsrikedom lyckas visa ämnets relevans och aktualitet. Med innovationskraft har hon förnyat pedagogiken för ämnet på grundutbildningen för läkare på läkarprogrammet«.

– Smittspridning och vårdrelaterade infektioner är en direkt eller bidragande orsak till död hos över 1 000 patienter varje år, en sjuklighet i infektioner som enbart beror på vården i sig och som är möjliga att förebygga. Vi läkare har det medicinska ansvaret att vända denna trend genom att följa hygienregler, genom att säkerställa aseptik i kritiska moment, att ställa krav på lokaler och utrustning, säger Birgitta Lytsy i ett pressmeddelande från Läkaresällskapet.

Lennanderföreläsningen äger rum årligen inom kirurgi eller hygien i syfte att sprida kunskap och främja dessa vetenskapers utveckling och tillämpning. Föreläsningsfonden stiftades av Karl Gustaf Lennander och hans mamma Elsa Lennander i början av 1900-talet. Fonden förvaltas sedan 1919 av Svenska läkaresällskapet. Birgitta Lytsy kommer hålla sin Lennanderföreläsning på Svenska läkaresällskapet den 6 september 2023 klockan 18.00.