Foto: Jan Kwarnmark

Jan Lötvall får 2023 års pris för att han i samarbete med andra forskare upptäckte att extracellulära vesiklar är en mekanism för genetiskt utbyte mellan celler. 

– Det är ett fantastiskt fint pris som uppmärksammar ett forskningsfält som kan komma att leda till helt nya behandlingssätt för en rad olika sjukdomar. Jag är rörd och känner samtidigt stor ödmjukhet, säger Jan Lötvall, professor i klinisk allergologi på institutionen för medicin i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Exosomer, som även kallas extracellulära vesiklar, är strukturer av nanostorlek som liknar små bubblor. De bildas innanför cellmembranet och knoppas av från cellens yta. Att dessa små bubbellika strukturer existerar har varit känt sedan 1970-talet, men det var först under 2000-talet som deras potential blev tydlig, när Jan Lötvalls forskargrupp visade att bubblorna är ett sätt för celler att kommunicera med varandra.