Foto: Ulf Sirborn/KI

Jenny Mjösber får priset »för hennes framstående bidrag till förståelsen av medfödda lymfoida cellpopulationer och deras roller i mänsklig sjukdom«. Hennes forskningsgrupp arbetar bland annat med att analysera tarmprov från patienter med tarmsjukdomarna IBD och cancer i tarmen. Målsättningen är både att lära sig mer om tarmens immunförsvar och att se vilka patienter som svarar på behandling och varför.

– Det vi vill åstadkomma med vår forskning är först och främst att skapa en större förståelse för immunsystemet i tarmen hos människan som man fortfarande inte vet tillräckligt mycket om, säger Jenny Mjösberg i ett pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien.

Pristagarna utses av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning efter att Kungl. Vetenskapsakademien granskat förslag från Svenska universitet och högskolor. Priset består av ett forskningsanslag på 5,7 miljoner kronor, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 300 000 kronor. Pristagarna ska vara som mest 45 år gamla och ha för avsikt att utföra merparten av sin forskning i Sverige.