I en studie ska forskargruppen undersöka om sex månaders regelbunden trappgång i tillägg till rask promenad jämfört med endast rask promenad har större effekt på att sänka blodtryck, förbättra kondition och styrka och minska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.

– Resultaten från den kommande studien kan utgöra ett viktigt komplement till den huvudsakliga rekommendationen om fysisk aktivitet. Fördelarna med trappgång är att det är tillgängligt, enkelt, tidseffektivt och det kan utföras i vardagen. Dessutom aktiveras muskulatur och cirkulation mer än vid gång på plan mark, säger Carl Johan Sundberg i ett pressmeddelande från Hjärt–lungfonden.

Carl Johan Sundberg är även medicinsk redaktör på Läkartidningen.