Motiveringen lyder: »Kunnig, engagerad och omtänksam, är Henrik alltid tillgänglig för de yngre kollegorna närhelst det behövs. Ett oundgängligt stöd till alla underläkare, både de mer erfarna och de som är helt nya till det svenska sjukvårdssystemet. En entusiastisk handledare som prioriterar underläkarnas professionella utveckling såväl som välbefinnande. Alltid till hands med gott tålamod för att bistå med vägledning i både svåra praktiska som etiska frågor. På ett strukturerat och konstruktivt sätt ger han feedback som dessutom hjälper underläkarna att sätta tydliga förbättringsmål och nå dem. I världen där många doktorer väljer bort allmänmedicin som specialitet försöker han att demonstrera charmen bakom tuffa yrket och bli inspiration för den nya generationen av allmänläkare. Genom sitt lyhörda sätt att bemöta och lägga patientens bästa i centrum, lär han adepter att inte bara bli bättre i sin profession utan även som medmänniskor. Sammanfattningsvis är Henrik Sanderborg en stark förebild och väsentlig hjälp för alla yngre kollegor vilket förtjänar en applåd.«