Fredrik Möller Billig vid kongressen som hölls i Milano.

Fredrik Möller Billig forskar om screening av prostatacancer inom ramen för Göteborg 2-studien.

– I vår studie undersökte vi män som har »normalt« PSA-värde, mellan 1,8–3 ng/ml, inom screeningsstudien. Männen fick lämna PSA-prov och därefter genomgå magnetkameraundersökning av prostatan. Riktade vävnadsprover togs från prostatan på de män som hade tumörmisstänkta förändringar i prostatan. Våra resultat visar att det finns ett antal potentiellt farliga tumörer hos män med normalt PSA, berättar Fredrik Möller Billig i ett pressmeddelande från Skaraborgs sjukhus.