Foto: SLS

Priset delas årligen ut av Karolinska institutets kommitté för forskning som »belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde«. Maria Bradley tilldelas priset för sin forskningsbredd och för sina anmärkningsvärda insatser inom området atopiskt eksem. 

Motiveringen lyder: »Maria Bradley står på alla ben som utmärker en utmärkt translationell forskare. Hon har bland annat aktivt arbetat med ett register över patienter sjuka i atopiskt eksem. Hon har en stor bredd i sin forskning både genom molekylärbiologiska metoder, globala perspektiv på genetiska studier samt klinisk förankring och praktisk tillämpning av behandling mot atopiskt eksem. Hon är dessutom en mycket omtyckt och aktad föreläsare. Hon är en lysande förebild inom medicinsk forskning.  Mot bakgrund av detta är hon en mycket värdig mottagare av Hirsch pris.«