Ewelina Golec och Johanna V Berggren.

Läkaresällskapet i Lund delar årligen ut Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling från medicinska fakulteten i Lund. Årets pristagare för bästa avhandlingar 2022 är Ewelina Golec samt Johanna V Berggren, som studerat intracellulära proteiners roll vid insulinutsöndring respektive blodflödet vid olika operationstekniker i samband med operation av hudtumörer kring ögat. 

Länk till Johanna V. Berggrens avhandling: »Perfusion Monitoring in Oculoplastic Reconstructive Surgery«.

Länk till Ewelina Golecs avhandling: »Modern roles for an ancient system. Intracellular Complement in the regulation of cell function«.