Foto: Anna Hertze

Hon får priset för sin forskning kring vård och behandling av hjärnblödning, med särskilt fokus på att förbättra prognosen hos patienter med svåra hjärnblödningar.  

Stiftelsen Bundy Academy har till uppgift att stödja forskning till unga postdokforskare, som har disputerat vid Lunds universitet inom disciplinerna kardiologi och neurologi. Det stora priset på 3 miljoner kronor instiftades 2020 och ska tilldelas en person som tidigare mottagit akademins forskningspris för unga forskare (lilla priset).