Maria Helde Frankling och Anna-Karin Wennstig. Foto: Jan Torbjörnsson och privat.

Anna-Karin Wennstigs forskning vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, handlar om biverkningar av strålning efter bröstcancer, och Maria Helde Franklings forskning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet rör skörhetsskattning av äldre patienter med lungcancer.

Stipendiet på 200 000 kronor instiftades 2022 och syftar till att stimulera fler medlemmar att fortsätta forska efter disputationen för att främja translationell och klinisk cancerforskning. Priset delades ut vid onkologidagarna i Kalmar den 23 mars.