Lorena Fernández de la Cruz tilldelas anslaget för sin forskning om hur ökad fysisk aktivitet och förbättrade matvanor påverkar riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom hos personer med tvångssyndrom.

– Det är dags att öka förståelsen för att personer med psykiatriska tillstånd är mer än deras psykiatriska symtom och att andra aspekter som deras fysiska hälsa också behöver uppmärksammas. Jag hoppas att vår studie kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet hos personer med tvångssyndrom, säger Lorena Fernández de la Cruz, i ett pressmeddelande från Hjärt–lungfonden.