Minna Johansson, specialist i allmänmedicin och forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Privat.

Motiveringen lyder: »Årets Lejon är specialist i allmänmedicin sedan 2017 men har redan gjort mer för allmänmedicinen än vad de flesta förmår under en hel yrkeskarriär. Hon förenar kliniskt patientarbete i Västsverige med vetenskapligt arbete på högsta internationella nivå och bidrar genom sin skarpa analytiska förmåga, sin kreativitet, sin professionalitet och sitt vinnande sätt till en bättre och mer hållbar sjukvård för såväl patienter som medarbetare.

Hon disputerade 2018 med en avhandling om för- och nackdelar med sjukdomsscreening, med delarbeten publicerade i ansedda tidskrifter som The Lancet och British Medical Journal.

Under 2019 var hon med och grundade Cochrane Sustainable Healthcare, i samband med att området hållbar hälso- och sjukvård registrerades som ett nytt arbetsfält för det internationella vetenskapliga nätverket. Sedan dess har hon även hunnit grunda det internationella nätverket Global Center for Sustainable Healthcare med många samarbetspartners, och är dess vetenskapliga ledare.

För bara några månader sedan introducerade hon tillsammans med två kolleger begreppet Time needed to treat, som komplement till redan etablerade metoder för kritisk utvärdering av undanträngningseffekter och alternativkostnader för olika interventioner inom sjukvården. Tankesättet har redan fått stor och positiv uppmärksamhet internationellt, såväl inom som utom sjukvården. British Medical Journals chefredaktör skrev att artikeln förtjänade att bli den mest inflytelserika som BMJ någonsin publicerat.

Inom Svensk förening för allmänmedicin är hon engagerad i det mycket produktiva Rådet för hållbar diagnostik och behandling.«