Foto: Carol Schultheis

Alessandra Hedlund  har mångårig erfarenhet av undervisning, handledning och mentorskap både på klinik och på grund- och specialistutbildningar för läkare, sjuksköterskor och psykologer. Dessutom har hon arbetat med utbildningsfrågor på nationell nivå.

Motiveringen löd: »Alessandra Hedlund har genom sin handlingskraft haft stor betydelse för den pedagogiska utvecklingen inom psykiatrin på såväl individ-, grupp- som systemnivå. Med glimten i ögat förmedlar hon tjusningen och glädjen där undervisning och lärande möts och ny kunskap blir till.«