Motiveringen lyder: »Väl medveten om att priset riktar sig mot en kärlkirurg som utmärkt sig just det gångna året vill vi nominera Claes Skiöldebrand (för närvarande på Södersjukhuset). Han har inte bara utbildat underläkare, ST-, specialist- och överläkare (!) under det senaste året, utan under en hel livstid. Många är de kärlkirurger som Claes hjälpt fram – inte bara i kirurgisk teknik – utan också i beslutsfattande och patientbemötande. Claes har jobbat i Kalmar, Västerås, på S:t Görans sjukhus och nu på SöS. Hans kunskap har spridits över hela landet.

Med pondus och trygghet är han ett föredöme. Han är en bred och enastående skicklig kärl- och allmänkirurg, föreläsare och kliniker. Claes bemöter yngre kollegor med didaktiskt lugn och han är ’uppmuntrande förstående’ för studenter och läkare i tidig utbildning. Claes har i över tio år varit utbildningsansvarig på kärlsektionen på SöS och har därmed handlett ett stort antal kirurger under randutbildning i kärlkirurgi samt varit ansvarig för läkarkandidaternas kärlplacering, vilket genomgående rönt stor uppskattning.

Frågan är inte vad man kan göra, frågan är vad och hur man ska göra, det kan Claes. Claes Skiöldebrand har genom sin tekniska excellens, lugn och erfarenhet varit en ledstjärna, inspirationskälla och kirurgisk mentor för otaliga (kärl)kirurger i Sverige. Utbildning sker inte bara i loggböcker och kompendier utan kanske viktigast – på golvet.

Det är dags att kärlkirurg-Sverige ger den ödmjuke Claes uppskattning.«