Till vänster »Årets mäster« Tobias Appelgren, överläkare vuxenpsykiatrin; till höger Jaroslaw Kornowski, överläkare vuxenpsykiatrin, en av årets nominerade och »Årets mäster« 2007. Foto: Maria Gustafsson

Motiveringen löd: »En nybliven specialist som axlar ett väldigt stort ansvar för hela psykiatriska kliniken men också för AT- och ST-läkarnas utbildning. Tobias sitter på stor kompetens och hans kunskap är efterfrågad från många håll. Trots att han är mycket belastad arbetsmässigt prioriterar han alltid att svara på utbildningsläkares och annan personals frågor, resonera klokt kring smått och stort, stötta den som varit med om något jobbigt och ger sitt allt till de patienter som behöver det mest. Han gör det dessutom alltid med stort tålamod och ett leende på läpparna. Tobias är starkt bidragande till att man som ny på kliniken känner sig varmt välkomnad till psykiatrin. Hoppas att du orkar hålla gnistan uppe framöver också, Tobias!«

och

»För sin aldrig sinande källa av tid och vilja till undervisning och diskussion kring olika patientfall och situationer. När Tobias får en fråga ger han inte bara ett svar, utan beskriver även vilket resonemang han fört och på vilka grunder svaret/beslutet ligger. Undervisningen genomsyras dessutom av hans engagemang i och intresse av både sakkunskapen och pedagogiken. Detta i kombination med Tobias vänlighet och empati gör att en fråga aldrig känns jobbig att ställa.