Motiveringen lyder: »Du är en empatisk handledare som med varm hand tagit emot oss i kliniken. Genom att våga visa känslor och prata om svåra situationer med både studenter och patienter har du bidragit med en oerhört viktig del i vår utbildning. Du har visat hur man tar strid för det man tycker är rätt, och dessutom lärt oss hur man ber om ursäkt för sina misstag. Du är en förebild, helt klart!«

Cor-märkningen är en kvalitetsstämpel som tilldelas personer vars insatser för läkarstudenternas studiesituation särskilt utmärkt sig.