Laura Björnström och Akil Awad fick ta emot pris på Framtidsgalan 2023 i kategorin »Årets hjälte«. Foto: Erik Lundback

Akil Awad och Laura Björnström, båda läkare på Södersjukhuset i Stockholm, prisas för sitt engagemang med initiativet Sjukvårdsuppropet. Priset delades ut på Framtidsgalan, som sedan 2015 anordnas Framtidsverket och syftar till att lyfta positiva förebilder och prestationer inom offentlig sektor. En del av motiveringen löd: »Sjukvårdsuppropet drivs av viljan att ge patienterna bästa möjliga vården, särskilt de som har stort vårdbehov. Akil och Laura har bidragit till att belysa hur vården styrs och hur bristen på resurser påverkar. Genom sitt engagemang har de ökat medvetenheten bland allmänheten om de utmaningar som vårdpersonal möter dagligen och hur patienterna lider på grund av bristande resurser. Detta har inspirerat andra att engagera sig och sträva efter förändring inom vården och för samhället som helhet.«

Tore Evang fick pris i kategorin »Årets ledare«. Foto: Erik Lundback

I kategorin »Årets ledare« fick Tore Evang, verksamhetschef sterilteknik och logistik, Karolinska universitetssjukhuset, ta emot pris. I motiveringen stod bland annat: »Tore har genom sitt långsiktiga, inkluderande och närvarande ledarskap lyckats genomföra betydande förbättringar i organisationen. Genom att främja en kultur där alla resurser utnyttjas på bästa sätt har Tore bidragit till en mer effektiv verksamhet där arbetsmiljön är positiv och där personalen känner sig uppmuntrade att bidra med nya idéer. Tore har sett till att personalen har fått rätt resurser för att utföra sitt arbete på bästa sätt, vilket har resulterat i minskade kötider, lägre kostnader, högre patientsäkerhet och ökad kundnöjdhet.«