Från vänster: Pernilla Sahlstrand Johnson, övergripande studierektor, Emma Turesson, ST-chef, Kristine Hagelsteen, övergripande studierektor, Hedvig Örenholm, ST-studierektor, Jonas Ahls, övergripande studierektor, och Ioannis Kostogiannis, ST-studierektor.

Priset är instiftat för att lyfta ST-klimatet och förebilder som arbetar med fortbildningsfrågor. Utnämningen gick gemensamt till Emma Turesson, ST-chef, Ioannis Kostogiannis och Hedvig Örneholm, båda ST-studierektorer, ortopedkliniken.

Nomineringen från ST-läkarna lyder: »Emma Turesson, Ioannis Kostogiannis och Hedvig Örneholm har under sin tid som ST-chef resp ST-studierektorer vid ortopedkliniken SUS fått ST-utbildningen att lyfta. Det har införts teammottagningar inom alla sektioner, jourbelastningen har setts över och utbildningsklimatet har förbättrats. Deras entusiasm och gemensamma goda arbete har lett till att ST-utbildningen i ortopedi på SUS blivit markant bättre. De har värnat om ST-läkarnas utbildning och sett till att det, trots pandemi, neddragningar och brist på vårdplatser och operationspersonal, gjorts allt som gått för att ST-läkarnas utbildning ska kunna tillgodoses. För detta är de väl värda att tilldelas priset som Årets ST-lyftare«.