Linn Renborg och Camilla Lorant. Foto: Jan Thorbjörnsson/Privat

Camilla Lorant, specialistläkare i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, får stipendiet för sitt avhandlingsprojekt om förbättrad diagnostik av BK-virus efter njurtransplantation för att öka graftöverlevnaden, och Linn Renborg, specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, för sitt projekt om potentiella sätt att behandla eller undvika neurologisk skada hos personer som lever med hiv. 

Stipendiet, som delas ut årligen, syftar till att stötta och premiera icke disputerade medlemmar i SILF för deras arbete med forsknings- och utvecklingsprojekt inom infektionsområdet.