Fr vä: Daniel Svedin, ordförande, Dalarnas distriktsläkarförening, pristagarna Martin Kropp och Tobias Brouneus samt Emil Péclard, ledamot Sfam Dalarna.

Motiveringen lyder:

»För att på ett välstrukturerat och pedagogiskt högklassigt sätt ha infört teledermatoskopi i klinisk praxis på alla vårdcentraler i Region Dalarna. Genom teledermatoskopi har primärvården fått ett ovärderligt diagnostiskt verktyg vid oklara pigmenterade hudförändringar där sjukhusläkarens svar oftast fås inom mindre än ett dygn. Särskilt i glesbygd har detta bidragit till god och nära vård av våra patienter.

Utmärkelsen delas ut av Sfam Dalarna i samarbete med Dalarnas distriktsläkarförening till »en eller flera personer som under året gjort insatser med positiv betydelse för länets allmänläkare, eller som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av primärvården och distriktsläkare i Dalarna«.