ST-läkare Soza Zangana Ekdahl och överläkare Gunnar Lengstrand.

Sveriges yngre läkarförening, Nordvästra Götaland (SYLF NVGL) har tilldelat Soza Zangana Ekdahl, ST-läkare på akutmottagningen, NÄL utmärkelsen »Årets AT-handledare«. Hon vann med följande nominering: »Soza är en jättetrevlig person, det känns tryggt att jobba med henne. Soza bryr sig och ser till att man utvecklar sina kunskaper och färdigheter på akuten.«

Utmärkelsen »Årets ST-handledare« tilldelades Gunnar Lengstrand, överläkare på kirurgikliniken, NU-sjukvården. Han vann med följande nominering: »Gunnar är en stor inspirationskälla och en riktig förebild för oss ST-läkare på onkologen i Uddevalla. Med enormt tålamod och en stor tillgänglighet i den kliniska handledningen skapar han en trygghet för oss blivande specialister. Trots en stor arbetsbelastning är han alltid tillgänglig för frågor och diskussion. Han är både bra på att hjälpa oss i den konkreta handläggningen, att diskutera det svåra i patientmöten och att dela med sig av sin långa kliniska erfarenhet. När man knackar på hos Gunnar kan man vara säker på att inte bara få hjälp, utan även bemötas med nyfikenhet, vänlighet och att få skratta tillsammans. Med Gunnars stöd kan vi ST-läkare tidigt handlägga svåra och komplicerade patientfall och växa i vår läkarroll. Vi vill att Gunnar Lengstrand tilldelas årets Handledarpris som ett tecken på vår uppskattning och för allt han gör för oss ST-läkare inom onkologi i NU-sjukvården!«