Överläkarna Marie Ramlund och Stefan Thörn har utsetts till bästa handledare i Kristianstad/Hässleholm. Foto: Eva Dickson

Motiveringarna för Marie Ramlund respektive Stefan Thörn lyder: 

»Med ett fantastiskt lyssnande öra får hon oss ST-läkare att känna oss uppmuntrade genom positiv feedback och utmanade genom konstruktiv kritik, något hon tar sig tid för i det dagliga arbetet. Marie bidrar till undervisning såväl teoretiskt som praktisk när behovet finns, men är också en förebild i att vara ärlig i sina begränsningar men alltid med en vilja att lära. Med sin positivitet och nyfikenhet smittar hon av sig och stimulerar till utveckling för hela kliniken. För i det dagliga arbetet är det med ödmjukhet, vetgirighet och entusiasm hon alltid tar sig tid till att hjälpa sina yngre kollegor. Därtill har hon tagit sitt studierektorskap till oanade höjder och har en organisatorisk förmåga som är alla ostrukturerade ST-läkares räddning.«

»Stefan är kunnig och kompetent och finns alltid där för att vägleda och hjälpa oss. Han är noggrann och alltid inriktad på att lösa problem, egenskaper som inspirerar oss mycket. Stefan säger aldrig nej och han är alltid trevlig och glad.«