Annette Lennerling, Alexandra Nowak och Jan Holgersson.

Bidragen delas ut av Gelinstiftelsen och går till: 

Jan Holgersson, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som får 200 000 kronor för ett projekt med titeln »Donatorreaktiva minnes-B-celler som en markör för risk vid transplantation«.

Alexandra Nowak, specialistläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, som får 100 000 till för ett projekt med titeln »Protonpumpshämmares effekt på tarmflora och infektioner hos njurtransplanterade«.

Annette Lennerling, docent och legitimerad sjuksköterska, Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, som får 100 000 kronor för projektet »En intervjustudie om att vara ung vuxen och organtransplanterad«.

Gelinstiftelsen grundades 1981 som en minnesfond efter professor Lars-Erik Gelins bortgång. Forskningsstiftelsen bidrar till forskningsprojekt som rör njurersättande behandling, i första hand njurtransplantationer.