Peter Mangell mottar priset, i form av diplom, blommor och tårta, av sjukhusets VD Gustaf Storm och kirurgklinikens verksamhetschef Minna Lönnstedt.

Peter Mangell får priset för »mycket goda kvalitetsresultat inom kolorektalcancerkirurgi« som han och kollegor ligger bakom. Även hans fokus på att involvera patienter och att lära och inspirera yngre kollegor låg bakom priset.

Nomineringen löd: »Överläkare Peter Mangell driver kvalitetsresultat med en hög kvalitet för patienter som behöver cancerkirurgi vid kolorektalcancer. Hela sektionen för kolorektalkirurgi ligger bland de högsta i Sveriges kvalitetsresultat i INCA (cancerregister). Peter involverar alltid patienten direkt vid aktuell diagnos, ger muntlig och skriftlig information, har fantastiska kvalitetsresultat kirurgiskt och opererar i robot för att minska ingreppets storlek med korta vårdtider. Peter bidrar till att sektionen regelbundet följer upp sina resultat, CROM/PROM/PREM och vill ständigt bli bättre. Han är öppen att i ett lärandesyfte och kulturbärare genom att prata om misstag, patienternas input och även det som är svårt. Jag ser Peter som väl värd att få Capio Awards kvalitetspris.«