Foto: Privat

Anton Razuvajev, med dr, specialist i kärlkirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, tilldelas årets stipendium från stiftelsen Maria Röhls minne för sitt arbete med att hjälpa den krigsdrabbade kärlkirurgiska vården i Ukraina. Tillsammans med kollegor har han lyckats förse kärlkliniken i Lviv med nödvändiga instrumentarier för att rädda sårade och fortsätta behandla kärlsjuka. Anton Razuvajevs forskning fokuserar på mekanismer bakom bristfällig läkning av kärlväggen, som är uttalad försämrad hos patienter med diabetes och det metabola syndromet, vilket kan leda till livshotande komplikationer efter kärlingrepp.

Anton Razuvajev har meddelat att han med stipendiummedlen vill ge en ukrainsk kärlkirurg möjlighet att komma och auskultera i Sverige.

Stiftelsen Maria Röhls minne grundades förra året för att stödja och stimulera medicinsk forskning, utbildning och undervisning till minne av AT-läkaren och medicine doktorn Maria Röhl. Hon gick bort helt oväntat 2020, blott 30 år gammal, mitt i sin forsknings­gärning inriktad på att belysa faktorer som påverkar immunitet vid hiv.