Foto: Linda Åhman

Jesper Lagergren är professor och överläkare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet samt King’s College London, School of Cancer and Pharmaceutical Sciences.

– Jag är mycket hedrad och glad för priset och för att vår forskning uppmärksammas. Min forskningsgrupp har som mål att bidra till att minska antalet döda i matstrups- eller magsäckscancer genom att påvisa orsaker och förebyggande åtgärder samt klarlägga kirurgiska faktorer som medför förbättrad överlevnad, säger Jesper Lagergren i ett pressmeddelande från Läkaresällskapet.