Foto: Jan Torbjörnsson

Motiveringen lyder: »Professor och överläkare Lars Rönnbloms forskning har under 40 år och alltsedan hans avhandlingsarbete haft fokus på att förstå de molekylära mekanismer som leder till sjukdomen systemisk lupus erythematosis, (SLE), särskilt betydelsen av interferonsystemet. Ett övergripande syfte med forskningen är att förbättra behandlingen och livet för patienter med SLE. Lars forskning har utgått från observationer från enskilda patienter med SLE såsom den banbrytande observationen att interferon-alfa-behandling av en tumörsjukdom kan leda till SLE-sjukdom.

Lars har under sina år som forskare arbetat nära patienter och i nära samarbete med personer med SLE. Genom denna samverkan har han skapat ett svenskt SLE-register, vilket har bidragit till flera internationellt uppmärksammade forskningsframsteg inkluderande betydelsen av typ-I-interferonsystemet för sjukdomen SLE. Interferonsystemets betydelse för SLE-sjukdomen är numera internationellt accepterad, sambandet understryks av att läkemedel som blockerar interferonsystemet har visat mycket god effekt vid SLE. I likhet med Nanna Svartz egen forskning, som ledde fram till bestående avtryck via läkemedlet Salazopyrin för snart hundra år sedan, har Lars patientnära forskningsresultat utmynnat i ett nytt läkemedel som är riktat mot interferonreceptorn och finns nu godkänt för behandling av patienter med SLE. Noterbart är att Salazopyrin används än i dag inom reumatologin.

Sammanfattningsvis har Lars forskning utgått från patienter med SLE och möjliggjort utvecklingen av nya behandlingar som används av patienter med SLE runt om i världen. Han belönas för framstående svensk reumatologisk forskning med internationella genomslag.«