Petter Brodin, barnläkare och professor vid Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Andreas Lundberg

Det som särskilt lyfts fram i motiveringen är den vetenskapliga artikeln: »The immunology of multisystem inflammatory syndrome in children with COVID-19« som publicerades i Cell år 2020. Artikeln beskriver det då helt nyupptäckta covid-19-relaterade tillståndet, multisystemiskt inflammatoriskt syndrom hos barn (MIS-C), och hur hyperinflammation vid detta tillstånd skiljer sig både från akut covid-19-infektion och från det kliniskt liknande tillståndet Kawasakis sjukdom. Resultaten har bidragit till ökad förståelse av tillståndet och kan leda till förbättrad diagnostik och behandling.

– Det är mycket hedrande att få detta pris av Svenska läkarsällskapet! Som forskande läkare strävar man ofta i motvind och möter många hinder inom ett sjukvårdssystem som ensidigt fokuserar på vårdproduktion och där akademiska miljöer monteras ner. Att få denna uppmuntran i form av Oscar Medins pris från mina kollegor inom Läkarsällskapet ger mig energi att kämpa vidare mot nya upptäckter och förhoppningsvis en bättre vård i framtiden, säger Petter Brodin i ett pressmeddelande från Läkaresällskapet.